شتابدهنده روستایی میراث

میراث به عنوان یکی از شتاب دهنده های پیشگام در حوزه کسب و کار روستایی از دل تجربه های گوناگون چندین ساله ی افراد متخصص که در طرح های توسعه پایدار و پیشرفت منطقه ای در اکثر مناطق کشور فعالیت کرده اند به منظور حمایت از کسب و کار های روستایی و ایجاد شغل پایدار در روستا ها به وجود آمده است.

درباره ما

میراث به عنوان یکی از شتاب دهنده های پیشگام در حوزه کسب و کار روستایی از دل تجربه های گوناگون چندین ساله ی افراد متخصص که در طرح های توسعه پایدار و پیشرفت منطقه ای در اکثر مناطق کشور فعالیت کرده اند به منظور حمایت از کسب و کار های روستایی و ایجاد شغل پایدار در روستا ها به وجود آمده است.

about us
فرآیند شتابدهی

گام هایی که برای موفقیت بر میدارید.

در این دوره به شما کمک خواهیم کرد مهارت های لازم برای شروع را باد بگیرید.

2

استفاده از امکانات و مشاوران و ظرفیت های شتابدهنده برای رشد شما

3

برگزاری جلسه با سرمایه گذاران در انتهای دوره شتابدهی

4

کسب و کار شما آماده سرمایه گذاری است

5

about us
خدمات ما

خدماتی که پس از ثبت نام به تیم شما ارايه می شود.

منتورینگ و مشاوره

رویداد ها و اخبار

دیدار با فرماندار نهبندان
دیدار با مهندس بیکی فرماندار محترم شهرستان نهبندان یکی از برنامه های سفر یک هفته ای به شهرستان نهبندان بود که در این دیدار تیم میراث گزارشی از فعالیت های انجام شده تا بدین جای فعالیت شتابدهنده ارائه نمود و نیاز های خود برای ادامه فعالیت در شهرستان را مطرج نمود.
بازدید از مجموعه "با سلام"
روز پنجشنبه 3/7/99 تیم شتابدهنده میراث به شهر قم رفته و از مجموعه فعال و قوی با سلام بازدید به عمل آورد. در این دیدار ضمن ارائه مدل شتابدهنده میراث و بیان اهداف مشترک دو مجموعه، بر همکاری و ایتفاده از توان هر دو مجموعه در راستای رسیدن به اهداف تاکید شد.
جلسات تسهیلگری و نیاز سنجی کسب و کار
یکی از مهمترین برنامه های تیم میراث در سفر یک هفته ای به شهرستان نهبندان برپایی جلسات تسهیلگری و نیازسنجی کسب و کار های موجود در روستا ها بود که با حضور جوانان روستایی در هر روستا برگزار شد. در طول این جلسات به بررسی مشکلات و نیاز های کسب و کار های موجود در روستا ها پرداخته شد .

همکاران